Warunki korzystania ze strony

Korzystanie ze strony jest jednoznaczne z akceptacją podanych poniżej warunków użytkowania. Zastrzegamy sobie prawo do ich zmiany.

Ochrona danych osobowych

Wszystkie zgromadzone na stronie www.maltatrading.pl dane osobowe służą wyłącznie do indywidualnego użytku Klientów, do uzyskania informacji o ofercie firmy, produktach lub akcjach promocyjnych. Gwarantujemy, że dane te będą traktowane jako poufne, wykorzystane wyłącznie dla celów dostarczania usług, produktów i  informacji, o  jakie użytkownik wnioskuje lub w sposób dozwolony przepisami obowiązującego prawa.

Copyright

Wszystkie prawa zastrzeżone. Programy, teksty, zdjęcia, pliki audio i  wideo oraz sposób ich rozmieszczenia na stronie internetowej www.maltatrading.pl są chronione prawem autorskim. Wszelkie powielanie lub odtwarzanie zamieszczonych na stronie www.maltatrading.pl danych w całości lub we fragmentach jest zabronione. Niektóre ze stron zawierają treści chronione prawem autorskim należącym do osób trzecich.

Cookies

Niektóre obszary strony mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych.

Stosowanie „Google Analytics" i „Google Remarketing"

Na stronach internetowych www.maltatrading.pl. wykorzystywane są Google Analytics i Remarketing, usługi firmy Google Inc. („Google"). Google Analytics oraz Google Remarketing wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez www.maltatrading.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

W celu ochrony i zabezpieczenia przesłanych do nas danych osobowych wykorzystujemy odpowiednie procedury biznesowe. Wszystkie dane związane z płatnościami szyfrowane są za pomocą bezpiecznego protokołu szyfrowania danych. (technologia Secure Socket Layer – SSL ). Ponadto korzystamy z procedur zabezpieczających, jak również z technicznych i fizycznych ograniczeń dotyczących dostępu do danych osobowych. Dostęp do nich mają jedynie upoważnieni pracownicy. Umożliwiamy każdemu Użytkownikowi prawo dostępu do treści danych i ich aktualizację lub usunięcie, o ile nie są już niezbędne do celów realizacji transakcji lub płatności za nią.

Odpowiedzialność

Strona internetowa www.maltatrading.pl została opracowana z największą starannością. Mimo to, nie możemy zagwarantować, że zawarte na stronie informacje są w pełni poprawne. Wykluczamy możliwość ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio na skutek korzystania ze strony, o ile nie są one wynikiem ewidentnej niedbałości lub zamierzonych działań. Nie odpowiadamy za treści zamieszczone na stronach, do których kierują zewnętrzne odnośniki (linki). Zamieszczone na stronie rysunki są wyłącznie prezentacją wzorów i  możliwości rozwiązań, natomiast nie stanowią dokumentacji technicznej.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.