Płyty OSB

Płyty OSB (Orient Strands Boards) czyli "płyty o zorientowanych płatach drewna", są trój warstwowymi wyrobami drewnopochodnymi, składającymi się z odpowiednio ułożonych płatów drewna. Produkt końcowy jest materiałem o wysokich parametrach wytrzymałościowych, prawie równie mocnym jak sklejka. chociaż produkt posiada właściwości wytrzymałościowe podobne do sklejki, jest mniej materiałochłonny.

 

Kronospan OSB zawdzięcza swoją jasną barwę starannemu procesowi suszenia i stosowaniu świeżych sosnowych dłużyc wysokiej jakości. Pasy pokrywane są spoiwami i niewielką ilością wosku, a następnie prasowane, z zastosowaniem intensywnego grzania i ciśnienia. Jakość Kronospan OSB jest zarówno doskonała jak i jednorodna, dzięki nowoczesnej technologii i ścisłej kontroli jakości w naszym laboratorium.

 

Odpowiednia jakość

 

Kronospan OSB jest idealnym materiałem dla zastosowań konstrukcyjnych i dekoracyjnych, dzięki jego wysokim własnościom nośnym, jasnej barwie i atrakcyjnemu wykończeniu. Kronospan OSB jest wysoko-sprawnym materiałem, który przy zachowaniu odpowiedniej jakości, może być używany we wszystkich zastosowaniach konstrukcyjnych, wymagających trwałości wymiarowej i wysokich własności nośnych. Kronospan OSB posiada znakomite własności techniczne i fizyczne. W połączeniu z licznymi opcjami wymiarowymi, własności te oznaczają, ze Kronospan OSB umożliwia zwiększenie odległości pomiędzy legarami wsporczymi i zmniejsza wymaganie dotyczące grubości płyt. Jasny kolor Kronospan OSB czyni możliwym stosowanie płyty w widocznych, dekoracyjnych elementach konstrukcyjnych. Projektanci wnętrz doceniają dowolność z jaką mogą dobierać jasne i barwne wykończenia, przez zastosowanie powłok, wosków i olei.

 

Korzyści dla środowiska

Surowiec wykorzystywany do produkcji OSB stanowi okorowane drewno sosnowe wyrosłe w lasach uprawnych. Większość energii niezbędnej dla produkcji odzyskiwana jest z ciepła odpadowego, co przyczynia sie do ograniczania efektu szklarniowego. Odpady Kronospan OSB mogą być używane jako paliwo w paleniskach.

 

Korzyści z zastosowania Kronospan OSB:

 • Wysoka trwałość wymiarowa przy przekładkach związanych w poprzecznie ułożonych warstwach, bardzo silna wzdłuż głównych osi.
 • Wysoka Wytrzymałość zabudowy i siła wyciągania gwoździ.
 • Łatwość montażu przy zastosowaniu gwoździ, zszywek, wkrętów i maszyn tnących.
 • Bezpieczeństwo biologiczne w konstrukcji.
 • Atrakcyjne wykończenie naturalnym drewnem.
 • Prawie 100 % zastosowania drewna.

Płyty budowlane

PLYTY OSB - WYMIARY STANDARDOWE
GRUBOŚCI [mm] 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25
FORMATY [mm]:2500 x 1250

PLYTY OSB T&G4** - WYMIARY STANDARDOWE
GRUBOŚCI [mm] 15 | 18 | 22 | 25
FORMATY [mm] 2500 x 1250
* Płyty czterostronnie frezowane

Przykładowy montaż płyt OSB

 

PODŁOGA

 • Płyty o krawędziach prostych łączyć na legarach z zachowaniem 3 mm dylatacji wokół płyty.
 • Przy montażu płyt pomiędzy ścianami zalecane jest zachowanie dylatacji 12 mm pomiędzy płytą a ścianą.
 • Płyty układać osią główną prostopadle do legarów a łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na legarach.
 • Nie podparte na legarach dłuższe krawędzie płyty muszą mieć wyprofilowane krawędzie na pióro i wpust, odpowiednią podporę lub łącznik.
 • W przypadku drewnianych stropów parteru sąsiadujących z gruntem, należy zastosować wiatroizolację po spodniej stronie konstrukcji stropu plus dodatkowo paraizolację bezpośrednio na ziemi.

 

ŚCIANA

 • Płyty OSB na ścianach mogą być montowane poziomo lub pionowo.
 • Pomiędzy płytami oraz dookoła otworów drzwi i okien bezwzględnie musi być pozostawiona szczelina dylatacyjna min. 3 mm.
 • Zalecana grubość płyty na poszycie ścian domu szkieletowego wynosi 12 mm dla rozstawu słupków co 400 i 600 mm.
 • Do mocowania płyt należy używać gwoździ spiralnych o długości 51 mm (2”) lub pierścieniowych od 45 mm (13/4’’) do 75 mm. Gwoździe wbijamy co 30 cm na podporach pośrednich i co 15 cm na łączeniach płyt. Przy zewnętrznych krawędziach.

 

DACH

 • Z uwagi na swoją budowę, płyta na dachu musi być montowana dłuższym bokiem prostopadle do krokwi lub kratownic.
 • Łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na podporach dachowych.
 • Dłuższe brzegi płyty muszą być podparte lub połączone profilem H.
 • Pomiędzy brzegami płyty o prostych krawędziach, należy zachować szczelinę dylatacyjną min. 3 mm.
 • Płyta musi być ułożona na co najmniej dwóch podporach a jej łączenia muszą leżeć na podporze.
 • Do mocowania płyt należy używać gwoździ spiralnych o długości 51 mm (2”) lub pierścieniowych od 45 mm (13/4’’) do 75 mm.

Pakowanie płyty OSB


Format [mm]

Ilość sztuk w palecie

Ilość. P AL /TIR

2500 x 1250

84*

75*

69*

64*

59*

47*

39*

32*

28*

18

4 T&G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2500 x 1250

 

 

 

 

59

47

39

32

28

15

2500 x 625

 

 

 

 

59

47*

39

32

28

30

2 T&G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2500 x 1250

 

 

 

 

 

47

39

32

 

15

5000 x 1250

 

 

 

 

 

31

26

21

19

12

*Program standard.