Zastosowanie płyt OSB-4:

  • Elementy konstrukcyjne budynków narażonych na działanie wilgoci
  • Osłony i ogrodzenia
  • Jako elementy szalunkowe

OSB 4 EN 300 Z 9.1 387


Wzmocnione płyty nośne do stosowania w warunkach wilgotnych.

Właściwości

Test wg normy

Jednostka

Grubość [mm]

8-10

>10-18

>18-32

>25-30

Tolerancja wymiarów

długość

EN 324-1

mm

+/- 0,3

+/- 0,3

+/- 0,3

+/- 0,3

Szerokość

EN 324-1

mm

+/- 0,3

+/- 0,3

+/- 0,3

+/- 0,3

Grubość

EN 324-1

mm

+/- 0,8

+/- 0,8

+/- 0,8

+/- 0,8

Tolerancja prostości krawędzi

EN 324-2

mm/m

2

2

2

2

Tolerancja kątów prostych

EN 324-2

mm/m

2

2

2

2

Wytrzymałość na zginanie

wzdłużne

EN 310

N/mm2

30

29

27

27

poprzeczne

EN 310

N/mm2

19

19

18

15

Moduł elastyczności

wzdłużne

EN 310

N/mm2

5200

5200

5000

500

poprzeczne

EN 310

N/mm2

2500

2500

2400

2400

Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne

EN 319

N/mm2

0,5

0,45

0,40

 

Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne w teście podgrzewania

EN 1087-1 EN 300

N/mm2

0,20

0,15

0,13

0,10

Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne w teście cyklicznym OSB4

EN 321

N/mm2

0,21

0,17

0,15

 

Pęcznienie

EN 317

%

 

≤12

 

 

Gęstość

EN 323

kg/m3

680 +/25%

680 +/-25%

680 +/-25%

 

Zawartość formaldehydu

EN 120

 

 

E1